Akademia dla Biznesu sp. z o.o. ul. Lelewela 3/7 lok. 69, 93-166 Łódź

NIP: 7292751891; REGON: 526481191