SDZIAŁANIA DLA MIASTA ŁODZI.

Opis realizacji.

Przedmiotem zamówienia BYŁA Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań instruktażowo-szkoleniowych oraz doradczych i warsztatowych wspomagających wprowadzenie funkcji społecznych w zmodernizowanych nieruchomościach obszaru Projektu 5 ROCŁ (Fundacji Centrum Praw Kobiet ul. Piotrkowska 118).

W ramach proponowanych działań instruktażowo-szkoleniowych oraz doradczych i warsztatowych, zorganizowaliśmy kursy samoobrony i warsztaty Wendo dla kobiet, warsztaty psychologiczne, konsultacje z prawnikiem, psychologiem i w zakresie rozwoju zawodowego dla społeczności obszaru Projektu 5 ROCŁ i najbliżej okolicy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkanek tego obszaru.

Działania te miały istotne znaczenie dla poprawy, jakości życia poprzez rozpoznanie własnych potrzeb a co za tym idzie poprawę relacji z innymi ludźmi. Poprzez ww. działania, kobiety i dziewczęta, niejednokrotnie naznaczone trudnymi doświadczeniami związanymi z przemocą będą mogły zatroszczyć się o swój rozwój osobisty i poznać przysługujące im prawa. Działania realizowane w ramach niniejszego zamówienia mają za zadanie wesprzeć proces zmiany świadomości mieszkanek Łodzi, dotyczący ich funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie.

KLIENT:
MIASTO ŁÓDŹ
USŁUGI:
SZKOLENIA, WARSZTATY,DORADZTWO, KONSULTACJE

ZOBACZ INNE PROJEKTY