Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów
działających w branży szkoleniowej
dla instytucji publicznych

Usługi
Usługi

Szkolenia i kursy

Posiadamy szeroką ofertę kursów specjalistycznych stacjonarnych oraz online.

Caching i mentoring

Prowadzimy sesje coachingowe oraz mentoringowe.

Organizacja konferencji

Organizujemy eventy – konferencje, warsztaty, wykłady.

"Wykonawca przeprowadził szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Trenerzy wykazywali doskonałą znajomość tematu, a przygotowane dla uczestników materiały szkoleniowe były czytelne i przejrzyste."

Małgorzata Lorek-Dyrektor
Narodowe Centrum Krwi

"Zaświadczamy, że firma Akademia dla Biznesu jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem biznesowym."

Marcin Wrona
Ministerstwo Cyfryzacji

"Program został przeprowadzony w ramach projektu współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Firma zapewniła wysoki poziom merytoryczny, doświadczonych szkoleniowców, a także na bieżąco reagowała na uwagi Zleceniodawcy."

Michał Polański Dyrektor -Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"Cykl szkoleń został przygotowany w sposób profesjonalny. Zajęcia prowadzone były w sposób przystępny i zrozumiały, przez wykwalifikowanego trenera, który wykazał się wiedzą oraz należytym przygotowaniem merytorycznym. Ww. zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami umowy i przebiegło prawidłowo. Usługa szkoleniowa została wykonana w sposób należyty."

Klaudia Grudzińska-Rekuć - Dyrektor biura ZZL
Województwo małopolskie

"Trenerzy Akademia dla Biznesu wykazali się terminowością, sumiennością oraz starannością w realizacji powierzonego zadania. Zaświadczamy, że firma Akademia dla Biznesu jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem biznesowym."

Karol Dąbrowski - Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Uniwersytet Zielonogórski

"Usługa została wykonana z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. Wykonawca zadbał o każdy szczegół realizowanej usługi, wykazał się profesjonalizmem, doskonałą organizacją i pełna dyspozycyjnością, co wpłynęło na bardzo wysoką ocenę świadczonych przez firmę Akademia dla Biznesu Sp. z o.o. usług. "

Jarosław Wesołowski - Dyrektor Departamentu EFS
Województwo śląskie

Nasz zespół

Razem tworzymy wyjątkowe spotkania edukacyjne. Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015-10, który poświadcza niezbędne doświadczenie w planowaniu, tworzeniu oraz rozliczaniu projektów szkoleniowo-doradczych.

Małgorzata

Prezes zarządu

Izabela

Wiceprezes zarządu

Michał

Dyrektor zarządzający

Karol

Project manager

Paulina

Wykładowca

Renata

Project manager

Monika

Graphic designer

Monika

Wykładowca

Kontakt

Jeśli uważasz się za osobę sympatyczną, a Twoje umiejętności wpisują się w nasze działania, prześlij swoje CV i ewentualnie portfolio szkoleniowe/projektowe.

  • AKADEMIA DLA BIZNESU SP. Z O.O.
  • Adres:ul. Lelewela 3/7 lok. 69, 93-166 Łódź
  • Email:biuro@akademiadlabiznesu.pl
  • NIP:7292751891
  • REGON:526481191